Przejdź do treści
Biała Niżna
Przejdź do stopki

Realizowane projekty

Treść

1.  Dotacja celowa na wydaki bieżące - dofinansowaanie z budżetu państwa
     kwota 21 125.00 zł zakup wyposażenia dla DPS

2 .Dotacja celowa wypłata dodatków - dofinansowaanie z budżetu państwa
    kwota 114 600.00 zł wypłata dodatków do wynagrodzenia dla pracowników DPS

3. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”  - w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”
   kwota 4 120.00 zł

4. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” - współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020  kwota 66 000.00 zł

1861