Przejdź do treści
Biała Niżna
Przejdź do stopki

Jubileusz 10-lecia Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej

Treść

W czwartek 1 lipca obchodziliśmy Jubileusz 10-lecia Domu Pomocy Społecznej w Białej Niżnej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz Gminy Grybów - Wójt Gminy Grybów – Pan Jacek Migacz, Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jacek Ziębiec, Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Chronowska – Baran, Sekretarz Gminy – Pani Danuta Krok oraz Sołtys Wsi Biała Niżna – Pan Jan Gruca i księża pracujący w parafii Biała Niżna – Ks. proboszcz Tadeusz Nowek i Ks. Piotr Kalinowski.
Czynny udział w oprawie liturgicznej wzięli mieszkańcy i pracownicy DPSu.

Obchody Jubileuszu rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w intencji Mieszkańców i Pracowników Domu, koncelebrowaną przez księży Pallotynów. Oprawę liturgiczną mszy św. uświetniła Schola Dziecięca Parafii Grybów pod kierownictwem Pani Ewy Kornakiewicz.

Wójt skierował słowa podziękowania za trud wykonywanej pracy - Przy tej okazji proszę o przyjęcie słów uznania i wdzięczności dla Pani i wszystkich Pracowników Domu. Samorząd Gminy będzie, jak dotychczas, zawsze wspierał Państwa  w tej szczególnej misji, jaką jest troska o zdrowie i życie mieszkańców.

Życzenia zdrowia Wójt złożył Mieszkańcom Domu. Wasza obecność uczy nas pokory i szacunku do drugiego człowieka – dodał Wójt.

Dom Pomocy Społecznej w Białej Niżnej rozpoczął swoją działalność w 1 lipca 2011 r. Inicjatorem powstania DPS-u był ówczesny Wójt Gminy – Pan Piotr Krok, który we wrześniu 2006 roku, za zgodą Rady Gminy Grybów, na mocy aktu notarialnego nabył na rzecz Gminy Grybów prawo własności zabudowanej działki o pow.  0,06 ha  stanowiącej własność Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika z przeznaczeniem na Dom Pomocy Społecznej. Dom pierwszych mieszkańców przyjął 6 lipca 2011 roku.  Na dzień dzisiejszy w Domu mieszka 25 osób.. 

Bardzo dziękujemy władzom Gminy za przychylność i zrozumienie dla problemów osób starszych, potrzebujących wsparcia i opieki. Tylko dzięki Państwu przychylności możemy cieszyć się tym miejscem - nowoczesnym budynkiem, infrastrukturą techniczną, samochodem oraz nieustannym wsparciem. Bardzo dziękujemy.

Słowa podziękowań należą się także Księżom Pallotynom, mających w opiece Mieszkańców i Pracowników  Domu. Dziękujemy za każdą Mszę Świętą, udzieloną komunię oraz za troskę jaką nas obdarzacie. Wasza bezinteresowna pomoc jest dla nas nieocenionym darem.

Dzisiejszy dzień to również czas na podziękowanie wszystkim Pracownikom Naszego Domu.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie w pracę zawodową, pomoc i ofiarność, niejednokrotnie za cierpliwość a przede wszystkim za zrozumienie jakim darzycie mieszkańców, za tworzenie poczucia bezpieczeństwa i atmosfery domu rodzinnego. Dziękuję.

Kochani Mieszkańcy - Wasza obecność nadaje wartość naszej pracy, zachęca nas do refleksji nad życiem.  Uwrażliwia  uszlachetnia i wzbogaca naszą osobowość.  

Dziękuję za każdą aktywność i uśmiech. Dziękuję za dzieła Waszych rąk, serc i umysłów.

Dziękuję za Waszą obecność.

1861